AZƏRBAYCAN MİLLİ İRSİNƏ QARŞI SOYQIRIM, BƏŞƏRİ İRSƏ QARŞI SOYQIRIMDIR!